Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Evropski teden zmanjševanja odpadkov


Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je v Evropski uniji največji in najuglednejši projekt na področju ozaveščanja o zmanjševanju odpadkov in varstvu okolja.

ETZO bo letos potekal med 19. – 27. novembrom 2022.

 

 Vabimo vas, da se nam pridružite pri organizaciji ozaveščevalne akcije.

Tematski fokus letošnjega leta je TEKSTIL!

Tekstilna in oblačilna industrija je skupaj s prometom, živilsko industrijo in bivanjem ena izmed največjih osnaževalcev. Ima velik vpliv na rabo tal, onesnaževanje vode in emisije toplogrednih plinov.

Kdo se lahko pridruži ETZO?

  • uprava/javni organi,
  • združenja/nevladne organizacije,
  • podjetja/industrija,
  • izobraževalne ustanove (šole, fakultete, univerze),
  • posamezniki

Prijavljena akcija naj se osredotoči na najmanj eno od spodnjih tem:

  • Strogo izogibanje nastajanja odpadkov oz. zmanjševanje nastajanja odpadkov pri samem viru (najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane)

Aktivnosti za ozaveščanje o nujnosti zmanjševanja količine odpadkov, ki jih proizvedemo, in nasveti, kako to doseči: promocija kompostiranja doma, nalepke, da ne želite reklam, uporabe vode iz pipe. Med te aktivnosti sodijo tudi ukrepi, ki ozaveščajo potrošnika, da z izbiro izdelkov vplivajo na okolje.

  • Ponovna uporaba in priprava na ponovno uporabo (predelajmo, izmenjajmo, podarimo, izposodimo si)

Aktivnosti, ki ozaveščajo, da ima vsak izdelek še eno življenje: spodbujajo premislek o nujnosti nakupa novega izdelka, spodbujajo popravilo in ponovno uporabo izdelkov, izmenjevanje, obdarovanje. Cilj aktivnosti naj bo spodbuditi k izbiri izdelkov za večkratno uporabo, k najemu predmetov namesto nakupa itd. 

  • Ločevanje odpadkov in recikliranje odpadkov

Ukrepi, katerih cilj je pomagati ljudem izboljšati razvrščanje odpadkov, jih spodbuditi k ustreznemu vedenju in jim pomagati glede odvoza odpadkov.

  • Čistilna akcija

Aktivnost, s katero se javnost in medije opozori na ogromne količine odpadkov, ki jih odvržemo v naravo, v gozdove, na plaže… Sem sodijo tudi aktivnosti, ki vsebujejo rešitve glede izogibanja smetenja in preprečevanja nastajanja odpadkov.

  • Tematski fokus: tekstil

V letošnjem letu želimo poudariti močan vpliv tekstilne industrije na naš planet in navdihniti akcije, ki bi v tekstilno industrijo vnesle več krožnosti.

 

Kako sodelovati?

Enostavno. V tednu, ko poteka Evropski teden zmanjševanja odpadkov, organizirate aktivnost, ki bo čim širšo javnost ozaveščala o eni izmed izbranih tema ETZO.

 

PRIJAVITE AKCIJO! 

 

Lansko leto ste nas navdušili s številnimi prijavami in vloženim trudom v pripravo akcije, kljub negotovim razmeram. Prepričani smo, da lahko letos rezultate še presežemo in skupaj z aktivnostmi in prijavljenimi akcijami, navdihnemo ljudi okrog sebe ter ob enem gradimo skupnost, ki ji je mar za boljši jutri.

Pripravljamo tudi aktivnosti, ki vam bodo v pomoč pri pripravi akcije, seveda pa vas bomo o vsem tudi obveščali. 

Prijave so odprte do 10. novembra! 

Veselimo se vaših prijav!