Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2021

 

Evropska unija si z različnimi ukrepi že vrsto let aktivno prizadeva za zmanjševanje količine odpadkov. Največji in najuglednejši evropski projekt na tem področju je Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO).

 

EZTO bo letos potekal med 20.–28. novembrom 2021. Vabimo vas, da se nam pridružite pri organizaciji ozaveščevalne akcije.

 

Glavna tema letošnjega ETZO so krožne skupnosti ter pomen sodelovanja in solidarnosti. Tematika je dovolj široka in raznolika, da se lahko vključi prav vsak.


Kdo se lahko pridruži ETZO?

  • uprava/javni organi,
  • združenja/nevladne organizacije,
  • podjetja/industrija,
  • izobraževalne ustanove (šole, fakultete, univerze),
  • posamezniki.


Prijavljena akcija naj se osredotoči na najmanj eno od spodnjih tem:

  • Strogo izogibanje nastajanja odpadkov oz. zmanjševanje nastajanja odpadkov pri samem viru (najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane)

Aktivnosti za ozaveščanje o nujnosti zmanjševanja količine odpadkov, ki jih proizvedemo, in nasveti, kako to doseči: promocija kompostiranja doma, nalepke, da ne želite reklam, uporabe vode iz pipe. Med te aktivnosti sodijo tudi ukrepi, ki ozaveščajo potrošnika, da z izbiro izdelkov vplivajo na okolje.


  • Ponovna uporaba in priprava na ponovno uporabo (predelajmo, izmenjajmo, podarimo, izposodimo si)

Aktivnosti, ki ozaveščajo, da ima vsak izdelek še eno življenje: spodbujajo premislek o nujnosti nakupa novega izdelka, spodbujajo popravilo in ponovno uporabo izdelkov, izmenjevanje, obdarovanje… Cilj aktivnosti naj bo spodbuditi k izbiri izdelkov za večkratno uporabo, k najemu predmetov namesto nakupa itd. 


  • Ločevanje odpadkov in recikliranje odpadkov

Ukrepi, katerih cilj je pomagati ljudem izboljšati razvrščanje odpadkov, jih spodbuditi k ustreznemu vedenju in jim pomagati glede odvoza odpadkov.


  • Čistilna akcija

Aktivnost, s katero se javnost in medije opozori na ogromne količine odpadkov, ki jih odvržemo v naravo, v gozdove, na plaže… Sem sodijo tudi aktivnosti, ki vsebujejo rešitve glede izogibanja smetenja in preprečevanja nastajanja odpadkov.


  • Tematski fokus: krožne skupnosti

 

Kako sodelovati?

Enostavno. V tednu, ko poteka Evropski teden zmanjševanja odpadkov, organizirate aktivnost, ki bo čim širšo javnost ozaveščala o eni izmed izbranih tema ETZO.

 

Šteje vsaka prijavljena akcija!

V kolikor še nimate ideje, brez skrbi! Na voljo imate ideje za aktivnosti in komunikacijska orodja, ki so vam lahko v pomoč pri organiziranju akcije.

 

Prijave so bile odprte do 15. novembra. V kolikor ste zamudili rok za prijavo akcije, ste vseeno vabljeni k sodelovanju z aktivnostmi, osveščanjem in sodelovanjem z vašo lokalno skupnostjo!

 

Oglejte si delavnico za prijavitelje:


V Sloveniji je koordinator Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor.