Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Evropski teden zmanjševanja odpadkov se letos posveča 

krožnim skupnostim.


Ena sama riba v oceanu ima zelo malo možnosti, da se zaščiti pred napadom morskega psa. Zato se manjše ribe združijo in tvorijo veliko jato. Združevanje njihovih moči je edini način, da preživijo in se spopadejo z grožnjami, ki jim pretijo.  Nenehna proizvodnja odpadkov je ena največjih groženj, s katerimi se soočata naša družba in naš planet. Boj proti njej je skupna odgovornost vseh nas. Tako kot pri ribah, je bistvenega pomena SODELOVANJE. Več zgodb o uspehu sodelovanja skupnosti po vsej Evropi je okrepilo stališča vlad in lokalnih oblasti, da ne morejo delovati ločeno in da je potrebno aktivno sodelovanje državljanov in zainteresiranih strani lokalnih skupnosti za preprečevanje nastajanja odpadkov.

Letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov vse državljane spodbuja, da skupaj ukrepamo in oblikujemo krožne skupnosti, namenjene preprečevanju nastajanja odpadkov. Negotovi časi, v katerih smo, še dodatno poudarjajo vloge, ki jih lahko imajo majhne skupnosti pri prehodu na trajnostne vzorce potrošnje in proizvodnje. Vse organizacije (vladne in nevladne organizacije, množična gibanja, podjetja, izobraževalne ustanove, javni organi), ter posamezni državljani lahko prispevamo k zmanjševanju odpadkov, preprečujemo njihovo nastajanje ter z navadami, kot sta ponovna uporaba ter ločevanje odpadkov, prispevamo k skupnemu cilju: prihodnosti brez odpadkov.

Skočimo v svet z manj odpadki!

 

Ključna beseda letošnjega leta je sodelovanje med posamezniki ali skupinami ljudi, ki si predstavljajo in skupaj gradijo skupnosti, ki temeljijo na pristopu krožnega gospodarstva po vsej Evropi in širše. Negotovi časi so nam pokazali pomen človeškega stika, predvsem pa moč, ki jo imajo ljudje pri spreminjanju vsakodnevnih navad. Krožni pristop je treba razširiti na lokalno raven in doseči hiše, pisarne, šole, tovarne, trge, mestne hiše, lokalne organizacije, kmetije itd.

Tematski poudarek se nanaša na potrebo po tem, da se posamezni državljani in širša skupnost vključijo, vlagajo in vidijo lokalno vrednost ter korist pri zasledovanju cilja  “brez odpadkov “ (zero waste) in krožnih skupnosti. Za spodbujanje krožnega gospodarstva in družbo brez emisij bo potrebna sprememba vzorcev porabe in proizvodnje, ki presegajo samo podnebne ukrepe. Potrebna je popolna ekološka tranzicija, ki jo morajo voditi in imeti v lasti skupnosti, če želimo, da uspe. Med posamezniki, ki verjamejo v družbo, ki preneha proizvajati odpadke in deluje skupaj za spodbujanje krožnega gospodarstva in doseganje trajnostnega razvoja z ohranjanjem dobrega ravnovesja med temeljnimi okoljskimi, socialnimi in gospodarskimi stebri, je potreben občutek  solidarnosti in sodelovanja. Majhne, ​​lokalne, pravične, vključujoče in krožne skupnosti lahko igrajo veliko vlogo pri spodbujanju Evrope k trajnostni prihodnosti.


V Sloveniji je koordinator Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor.